Översättningar på trettiosju nedslag?

Jag gillar film och fastän jag är bra på engelska dras ögonen mot texten..

Ibland kan man då bli något förvånad och undrande. För just i det här speciella fallet har man ju faktiskt tillgång till både original och översättning samtidigt. Därför var det mycket intressant att få lyssna till Jennifer Evans och Malin Westfelts föredrag ”Översättning på trettiosju nedslag” som behandlade TV-översättarens glädjeämnen och vedermödor.

Mediets begränsningar är framför allt utrymmet per tidsenhet – tittarna ska ju helst hinna läsa undertexterna också. Maximalt kan 2 rader med vardera 37 tecken (inklusive mellanslag) visas på skärmen. Dessa två rader måste visas i 6 sekunder, eller 4 sekunder om det bara är en rad.

En bild får inte skymmas av texten..

Viktig faktor som vi inte får glömma är … bilden. Om någon håller fram ett föremål och säger ”Se här!” är det ju olämpligt om textremsan döljer det som visas. Även munnen är något man vill undvika att dölja, och med alla de närbilder som dagens filmmakare frossar i kan det ibland bli lite svårt att hinna få in texten innan kameran har bytt till nästa scen. Då får texten nämligen inte ligga kvar, och sex sekunder skulle den ju visas.

Malin visade också en filmsnutt som inte var så lätt, först utan text och sedan med text, och vi fick ett konkret exempel på översättarens situation. Jennifer visade sedan hur själva verktyget såg ut samt gav en liten praktisk demonstration.

Man undrar om manus tillhör filmen..

Att uppfatta vad som sägs bereder emellertid sällan några större svårigheter och ofta medföljer utskrivna manus på filmerna, dock av mycket varierande kvalitet och ibland kan man undra om de ens tillhör samma film. En långfilm tar ungefär en vecka att översätta, och ett serieavsnitt drygt två dagar.

En av fördelarna med filmöversättning är den stora frihet man har i formuleringarna. Tydligheten är A och O, att man får med det som är av vikt för fortsättningen, att den röda tråden kan följas.

Något till synes oviktigt kan visa sig ha avgörande betydelse som ledtråd i exempelvis deckare, medan annat som tycks intressantare måste plockas bort. Egentligen är filmöversättarens jobb att tolka,

Sovra och välja ut. Mycket stimulerande och roligt tycker Jennifer och Malin men understundom frustrerande. När folk pratar i munnen på varandra, eller man just har hittat det perfekta ordet och upptäcker att raden innehåller 38 nedslag..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *