översättningsbyrå eller ett språköversättningsverktyg

Funderar du på att använda ett språköversättningsverktyg eller en översättningsbyrå?

Som person eller som företag, du vet att det finns ett växande behov av att kommunicera med dina engelsktalande. Men om engelska är ditt första språk, hur vet du då hur exakta dessa fria verktyg är? Och hur kan du vara säker på att du förmedlar önskat budskap till dina befintliga eller potentiella kunder?

Utan tvekan, utvecklas dessa verktyg och blir bättre. Du har säkert märkt att många företag använder automatiska översättningsprogram på sina webbplatser. Tyvärr är resultaten oftast en dyster historia. Konsekvenserna av en dålig översättning kan vara allt i från skratt till förlorade kunder.

Det finns många exempel på detta och oftast märks det att dessa språk översättningsverktyg utför ord-för-ord översättning. De är inte i stånd att analysera alla typer av sammanhang som behövs för att förstå nyanser i texten, därför är dessa översättningar inte adekvat med den ursprungliga texten. Dessa verktyg brukar göra ordagranna översättningar, och är oftast praktiskt för enstaka ord eller fraser. Som ni kan ha märkt, resultaten talar för sig själva.

Finns det några bra språköversättningsverktyg?

Det enda verktyg som godkänts och ofta används av professionella översättare är översättningsverktyget som har Översättningsminnen eller ”TM”. Det är en databas som lagrar tidigare översatt text i segment (punkterna eller meningar, men inte enstaka ord) i deras källspråk och deras motsvarande översättningar till målspråket. Dessa par av segment i kombination kallas översättningsenheter.

Översättningsminnen kan spara dig mycket tid och hjälper dig att skapa konsekventa översättningar. De är särskilt fördelaktiga när du översätter mycket repetitiva texter eller nyare versioner av tidigare översatta dokument. Minnet matchar ett nytt textsegment (mening eller stycke) med en annan man tidigare har översatt, så du behöver bara översätta nytt innehåll.

Eftersom Översättningsminnet identifiera tidigare översatt innehåll, måste du ha hundratals översättningsenheter som lagras innan man verkligen kan märka fördelarna med dessa datoröversättningshjälpmedel. Allteftersom tiden går, och du ökar din databas, blir översättningsminnet ett allt värdefullare verktyg vid översättning för en mängd olika dokument. Vi hoppas att denna information kommer att hjälpa dig att fatta välgrundade och nyttiga beslut för dina framtida översättningsprojekt.